Nyttig informasjon

Utdannelsen går over 2 semestre med oppstart januar 2024.
Studiet er samlings basert og går over 9 samlinger.
Samlingene er fra mandag til fredag, ca. en uke i måneden.

Samlingene er satt opp i følgene uker:

Uke 4
Uke 8
Uke 12
Uke 17
Uke 22
Uke 25
Uke 35
Uke 40
Uke 44

OBS- det kan bli endringer i ukene.

Avgjørende for kompetanseutviklingen er også den egeninnsatsen studentene selv viser.


UNDERVISNINGEN:

Praksis undervisningen gjennomføres av skolens faglærere, men vi tar også i bruk eksterne lærerkrefter og foredragsholdere på spesialiserte fagområder.

Det meste av teori undervisningen vil være i en egen nettportal som du gjennomfører hjemme mellom samlingene. I portalen finner du video forelesninger av ulike tema som er relevant. Det blir også lagt ut videoer av praktiske leksjoner, slik at du er forberedt til neste samling.

Skolen samarbeider med flere av landets ledende produktleverandører, her vil du få produktkurs. Ved 7.Himmel Akademiet får studenten jobbe med kjente produktserier som Elemis og Dr.Schrammek, Priori.

7.Himmel Akademiet gjør sitt ytterste for å gi den beste fagkompetansen, slik at studentene blir godt kvalifisert for en framtid i hudpleiebransjen.

Vi vektlegger mye praksis, for å skape trygghet i faget.
I løpet av studietiden øver elevene på kunder i skolens lokaler. Behandlinger, logistikk, booking og produktanbefalinger er viktig praksis for en tilnærmet arbeidshverdag i hudpleieklinikk.

Våre studenter har også 2 uker utplassering i valgfri salong/spa i løpet av studietiden. 

Privatist Eksamen Ved Privat Hudpleieutdanning

 

Undervisningen ved 7.Himmel Akademiet er lagt opp i henhold til kunnskapsløftet og de offentlig godkjente læreplanene for videregående opplæring. For at studenten skal få registrert fullført utdannning, og få omgjort deler av studielånet til stipend, krever Lånekassen at det avlegges privatisteksamen i følgende fag:

Yrkesutøvelse vg2 og vg3
Helsefremmende arbeid vg2 og vg3
Kommunikasjon og samhandling vg2 og vg3
Tverrfaglig praksis eksamen vg2 og vg3 


Totalt 8 privatist eksamener som må gjennomføres, for å få registrert fullført utdannnig.

Skolen legger til rette for gjennomføring av privatist eksamener, og det vil ikke kreve ekstra pensum.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatist eksamen og betale eksamensavgifter til Nordland fylkeskommune.

Satsene på privatist eksamen settes av Stortinget, og pr. 2023 er privatistgebyret på 1251,- pr.eksamen