L

7.Himmel Akademiet

Storgata 6
8006 Bodø

.......

Telefon
+47 75 50 45 50

Mobil
+47 922 80 112

E-post
akademiet@7himmel.no

w

Nyttig informasjon

24.04.201916:05 Anne-Stine Gjervoldstad

7.Himmel Akademiet er godkjent av Lånekassen for utdanning. Elever kan søke Lånekassen for finasiering av utdanningen. Søknadskjema ligger på Lånekassen sin nettside www.lånekassen.no

Lånekassen behandler hver søker individuelt. Søknadsfrist hos Lånekassen for høsten 2020, er 15.november 2020.

Skolen koster kr. 100 000,-. Av dette utgjør kr. 6000,- i påmeldingsavgift som dekker administrasjonskostnader ved påmelding og etablering av skoleklasse.

Resterende kr. 94 000,- dekker undervisningen, pensum og kompendiumer, arbeidstøy og produkter som benyttes i undervisningen.

Kr. 94 000,- betales over to semesteravgifter, august og januar.


Privatist Eksamen Ved Privat Hudpleieutdanning

Undervisningen ved 7.Himmel Akademiet er lagt opp i henhold til kunnskapsløftet og de offentlig godkjente læreplanene for videregående opplæring. For at studenten skal få registrert fullført utdannning, og få omgjort deler av studielånet til stipend, krever Lånekassen at det avlegges privatisteksamen i følgende fag:

Yrkesutøvelse vg2 og vg3
Helsefremmende arbeid vg2 og vg3
Kommunikasjon og samhandling vg2 og vg3
Tverrfaglig praksis eksamen vg2 og vg3 


Totalt 8 privatist eksamener som må gjennomføres, for å få registrert fullført utdannnig.

Skolen legger til rette for gjennomføring av privatist eksamener, og det vil ikke kreve ekstra pensum.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatist eksamen og betale eksamensavgifter til Nordland fylkeskommune.

Satsene på privatist eksamen settes av Stortinget, og pr. 2020 er privatistgebyret på 1150,- pr.eksamen