Studieavgift

Hva koster utdanningen?

Skolen koster kr. 90 000,-
Påmeldings gebyr 3000,- dette blir fratrukket slik at summen per semester er:

1. semester 43 500,-
2. semester 43 500,-

Utgiftene på privatisteksamener kommer i tillegg.

Det er påkrevd fra Lånekassen at det
gjennomføres totalt 8 privatist eksamener.
I 2023 er beløpet kr. 1251 pr. privatisteksamenHudpleieutdanning
Hva koster samlingsbasert hudpleieutdanning i Bodø?