Lisbeth Hanssen

Lisbeth er medeier og lærer. Hun har vært i bedriften siden 1999.
Hun har tidligere jobbet som hud- og kroppsterapeut med spesialfelt innen elektrolyse.
I dag jobber hun administrativt, i butikk og i undervisning.

Lærer og medeier