7.Himmel Akademiet er godkjent av Lånekassen for utdanning. Elever kan søke Lånekassen for finasiering av utdanningen. Søknadskjema ligger på Lånekassen sin nettside www.lånekassen.no

Lånekassen behandler hver søker individuelt. Søknadsfrist hos Lånekassen for høsten 2018, er 15.november 2018.

Skolen koster kr. 100 000,-. Av dette utgjør kr. 6000,- i påmeldingsavgift som dekker administrasjonskostnader ved påmelding og etablering av skoleklasse.

Resterende kr. 94 000,- dekker undervisningen, pensum og kompendiumer, arbeidstøy og produkter som benyttes i undervisningen.

Kr. 94 000,- betales over to semesteravgifter, august og januar.

Privatist eksamen ved privat hudpleieutdanning

Undervisningen ved 7.Himmel Akademiet er lagt opp i henhold til kunnskapsløftet og de offentlig godkjente læreplanene for videregående opplæring. For at studenten skal få registrert fullført utdannning, og få omgjort deler av studielånet til stipend, krever Lånekassen at det avlegges privatisteksamen i følgende fag:

Yrkesutøvelse vg2 og vg3

Helsefremmende arbeid vg2 og vg3

Kommunikasjon og samhandling vg2 og vg3

Tverrfaglig praksis eksamen vg2 og vg3

 

Totalt 8 privatist eksamener som må gjennomføres, for å få registrert fullført utdannnig.

Skolen legger til rette for gjennomføring av privatist eksamener, og det vil ikke kreve ekstra pensum.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til privatist eksamen og betale eksamensavgifter til Nordland fylkeskommune.

Satsene på privatist eksamen settes av stortinget, og pr. 2018 er privatistgebyret på 1029,- pr.eksamen

*

SKOLESTART 19. AUGUST 2019

Meld deg på og bli en av landets beste hudterapeuter!

*

Offentlig godkjent!

Skolen følger offentlig godkjente læreplaner. Godkjent av Lånekassen.